HİZMETLER

Bilindiği gibi; 1/7/2005 Tarih ve 5378 sayılı kanun hükmünce; Kamuya açık her türlü binaların,yolların,kaldırımların,yaya geçitlerinin,açık ve yeşil alanların,spor alanları ile benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanlarının,toplu taşıma araçlarının ve toplu taşıma hizmeti verilen yapıların, engelli bireylerin hiç kimseye ihtiyaç duymadan erişim sağlaya bilmesine uygun olması için kamusal kurum ve her türlü özel kuruluşun gereken düzenlemeleri yapıp bu konuda uygun tedbirleri almaları hüküm altına alınmıştır.


Hizmetlerimiz; alınan bu hüküm doğrultusunda "DANIŞMANLIK" çalışmalarımız ile mevcut yapılarda veya yeni oluşturulan mimari projelerde ulusal mevzuatlar ve uluslararası standartlarda belirtilen kriterlere göre ”ENGELLİ ERİŞİLEBİLİRLİĞİ” için gerekli incelemeleri yapmak, olması gereken düzenlemeler ile alınması gereken tedbirleri hassasiyetle tespit edip rapor konumuna getirererek sizlere sunmaktır.

DANIŞMANLIK

Müşterilerimize daha yenilikçi cevaplar bulmak için global ve tek bir ekip olarak çalışıyoruz.EMG Yapı ve müşterilerimiz arasındaki kendine özgü ve sürekli işbirliği, daha iyi bir iş ortamı yaratılmasını sağlıyor.

EĞİTİM

Sizi ve personelinizi engelli hakları ve engelli erişilebilirliği konuları hakkında eğitiyoruz

PLANLAMA

İşletme veya kurumuzunun engelli erişilebilirliği için uygun hale getirilmesi sürecini başından sonuna kadar sizinle birlikte en uygun ve doğru şekilde planlıyoruz.

ÜRÜN TEDARİĞİ

Engelli erişilebilirliği ile ilgili ürünleri, hissedilebilir yüzey, kabartmalı braille yönlendirme levhaları gibi ürünleri sizin için tedarik ediyoruz.